Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Steenwijkerland

Steenwijkerland

51,2%sociaal-cultureel
61,7%ecologisch
47,8%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie51,2%
37,0%Politieke participatie51,9%
56,9%Woonomgeving57,5%
48,8%Veiligheid52,0%
50,1%Onderwijs46,7%
29,6%Gezondheid43,1%
56,1%Kunst en cultuur56,2%
37,6%Economische participatie51,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
51,2%Maatschappelijke participatieA
51,9%Politieke participatieB
57,5%WoonomgevingC
52,0%VeiligheidD
46,7%OnderwijsE
43,1%GezondheidF
56,2%Kunst en cultuurG
51,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem80,7%
56,3%Water63,9%
37,8%Afval en grondstoffen67,5%
36,3%Energie32,7%
30,7%Natuur en landschap66,6%
45,9%Hinder en calamiteiten73,1%
54,1%Lucht47,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
80,7%BodemA
63,9%WaterB
67,5%Afval en grondstoffenC
32,7%EnergieD
66,6%Natuur en landschapE
73,1%Hinder en calamiteitenF
47,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,1%
37,1%Arbeid46,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid38,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,2%
30,2%Kennis40,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,1%ConcurrentievermogenA
46,1%ArbeidB
38,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,0%KennisE