Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Moerdijk

Moerdijk

48,9%sociaal-cultureel
40,8%ecologisch
50,6%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie51,8%
37,0%Politieke participatie43,6%
56,9%Woonomgeving52,9%
48,8%Veiligheid46,5%
50,1%Onderwijs54,8%
29,6%Gezondheid46,1%
56,1%Kunst en cultuur34,1%
37,6%Economische participatie61,3%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
51,8%Maatschappelijke participatieA
43,6%Politieke participatieB
52,9%WoonomgevingC
46,5%VeiligheidD
54,8%OnderwijsE
46,1%GezondheidF
34,1%Kunst en cultuurG
61,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem59,9%
56,3%Water64,3%
37,8%Afval en grondstoffen31,6%
36,3%Energie30,5%
30,7%Natuur en landschap29,5%
45,9%Hinder en calamiteiten41,8%
54,1%Lucht28,0%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
59,9%BodemA
64,3%WaterB
31,6%Afval en grondstoffenC
30,5%EnergieD
29,5%Natuur en landschapE
41,8%Hinder en calamiteitenF
28,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen57,0%
37,1%Arbeid53,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid36,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden62,0%
30,2%Kennis44,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
57,0%ConcurrentievermogenA
53,8%ArbeidB
36,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
62,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,0%KennisE