Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Echt-Susteren

Echt-Susteren

47,1%sociaal-cultureel
49,2%ecologisch
48,9%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie41,2%
37,0%Politieke participatie50,5%
56,9%Woonomgeving56,0%
48,8%Veiligheid53,2%
50,1%Onderwijs49,9%
29,6%Gezondheid38,1%
56,1%Kunst en cultuur28,4%
37,6%Economische participatie59,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
41,2%Maatschappelijke participatieA
50,5%Politieke participatieB
56,0%WoonomgevingC
53,2%VeiligheidD
49,9%OnderwijsE
38,1%GezondheidF
28,4%Kunst en cultuurG
59,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem65,8%
56,3%Water61,8%
37,8%Afval en grondstoffen40,1%
36,3%Energie32,7%
30,7%Natuur en landschap63,1%
45,9%Hinder en calamiteiten44,4%
54,1%Lucht36,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
65,8%BodemA
61,8%WaterB
40,1%Afval en grondstoffenC
32,7%EnergieD
63,1%Natuur en landschapE
44,4%Hinder en calamiteitenF
36,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen44,5%
37,1%Arbeid37,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid56,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,7%
30,2%Kennis49,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
44,5%ConcurrentievermogenA
37,8%ArbeidB
56,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,3%KennisE