Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Sluis

Sluis

46,1%sociaal-cultureel
51,5%ecologisch
41,6%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie43,8%
37,0%Politieke participatie48,8%
56,9%Woonomgeving50,8%
48,8%Veiligheid51,5%
50,1%Onderwijs48,4%
29,6%Gezondheid47,3%
56,1%Kunst en cultuur30,4%
37,6%Economische participatie47,7%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
43,8%Maatschappelijke participatieA
48,8%Politieke participatieB
50,8%WoonomgevingC
51,5%VeiligheidD
48,4%OnderwijsE
47,3%GezondheidF
30,4%Kunst en cultuurG
47,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem85,5%
56,3%Water53,9%
37,8%Afval en grondstoffen34,6%
36,3%Energie31,3%
30,7%Natuur en landschap37,7%
45,9%Hinder en calamiteiten79,6%
54,1%Lucht38,0%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
85,5%BodemA
53,9%WaterB
34,6%Afval en grondstoffenC
31,3%EnergieD
37,7%Natuur en landschapE
79,6%Hinder en calamiteitenF
38,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen48,2%
37,1%Arbeid43,4%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid38,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,8%
30,2%Kennis26,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
48,2%ConcurrentievermogenA
43,4%ArbeidB
38,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
26,6%KennisE