Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bernheze

Bernheze

55,5%sociaal-cultureel
47,7%ecologisch
45,9%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie57,9%
37,0%Politieke participatie58,5%
56,9%Woonomgeving49,9%
48,8%Veiligheid66,0%
50,1%Onderwijs62,1%
29,6%Gezondheid53,2%
56,1%Kunst en cultuur38,4%
37,6%Economische participatie58,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
57,9%Maatschappelijke participatieA
58,5%Politieke participatieB
49,9%WoonomgevingC
66,0%VeiligheidD
62,1%OnderwijsE
53,2%GezondheidF
38,4%Kunst en cultuurG
58,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem57,8%
56,3%Water42,4%
37,8%Afval en grondstoffen53,9%
36,3%Energie35,2%
30,7%Natuur en landschap43,5%
45,9%Hinder en calamiteiten67,1%
54,1%Lucht34,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
57,8%BodemA
42,4%WaterB
53,9%Afval en grondstoffenC
35,2%EnergieD
43,5%Natuur en landschapE
67,1%Hinder en calamiteitenF
34,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen52,3%
37,1%Arbeid51,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid42,0%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,4%
30,2%Kennis33,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
52,3%ConcurrentievermogenA
51,6%ArbeidB
42,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
33,3%KennisE