Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bergeijk

Bergeijk

56,1%sociaal-cultureel
58,2%ecologisch
48,1%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie59,2%
37,0%Politieke participatie57,0%
56,9%Woonomgeving50,5%
48,8%Veiligheid56,8%
50,1%Onderwijs56,0%
29,6%Gezondheid54,1%
56,1%Kunst en cultuur43,5%
37,6%Economische participatie71,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
59,2%Maatschappelijke participatieA
57,0%Politieke participatieB
50,5%WoonomgevingC
56,8%VeiligheidD
56,0%OnderwijsE
54,1%GezondheidF
43,5%Kunst en cultuurG
71,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem67,0%
56,3%Water69,4%
37,8%Afval en grondstoffen62,1%
36,3%Energie29,8%
30,7%Natuur en landschap58,0%
45,9%Hinder en calamiteiten77,8%
54,1%Lucht43,2%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
67,0%BodemA
69,4%WaterB
62,1%Afval en grondstoffenC
29,8%EnergieD
58,0%Natuur en landschapE
77,8%Hinder en calamiteitenF
43,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen56,8%
37,1%Arbeid52,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid34,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,5%
30,2%Kennis44,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
56,8%ConcurrentievermogenA
52,0%ArbeidB
34,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,1%KennisE