Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bladel

Bladel

53,4%sociaal-cultureel
51,9%ecologisch
52,4%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie55,5%
37,0%Politieke participatie55,2%
56,9%Woonomgeving52,7%
48,8%Veiligheid59,0%
50,1%Onderwijs57,6%
29,6%Gezondheid52,5%
56,1%Kunst en cultuur24,4%
37,6%Economische participatie70,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
55,5%Maatschappelijke participatieA
55,2%Politieke participatieB
52,7%WoonomgevingC
59,0%VeiligheidD
57,6%OnderwijsE
52,5%GezondheidF
24,4%Kunst en cultuurG
70,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem46,6%
56,3%Water51,4%
37,8%Afval en grondstoffen66,6%
36,3%Energie36,6%
30,7%Natuur en landschap50,6%
45,9%Hinder en calamiteiten72,9%
54,1%Lucht38,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
46,6%BodemA
51,4%WaterB
66,6%Afval en grondstoffenC
36,6%EnergieD
50,6%Natuur en landschapE
72,9%Hinder en calamiteitenF
38,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen62,7%
37,1%Arbeid60,5%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid31,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,2%
30,2%Kennis48,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
62,7%ConcurrentievermogenA
60,5%ArbeidB
31,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,9%KennisE