Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Tynaarlo

Tynaarlo

56,2%sociaal-cultureel
58,6%ecologisch
51,0%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie55,3%
37,0%Politieke participatie64,0%
56,9%Woonomgeving60,4%
48,8%Veiligheid59,2%
50,1%Onderwijs60,3%
29,6%Gezondheid52,5%
56,1%Kunst en cultuur46,4%
37,6%Economische participatie51,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
55,3%Maatschappelijke participatieA
64,0%Politieke participatieB
60,4%WoonomgevingC
59,2%VeiligheidD
60,3%OnderwijsE
52,5%GezondheidF
46,4%Kunst en cultuurG
51,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem74,4%
56,3%Water64,3%
37,8%Afval en grondstoffen60,7%
36,3%Energie34,8%
30,7%Natuur en landschap62,8%
45,9%Hinder en calamiteiten61,6%
54,1%Lucht51,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
74,4%BodemA
64,3%WaterB
60,7%Afval en grondstoffenC
34,8%EnergieD
62,8%Natuur en landschapE
61,6%Hinder en calamiteitenF
51,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen41,8%
37,1%Arbeid44,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid44,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden73,7%
30,2%Kennis49,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
41,8%ConcurrentievermogenA
44,9%ArbeidB
44,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
73,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,9%KennisE