Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Midden-Drenthe

Midden-Drenthe

50,2%sociaal-cultureel
54,6%ecologisch
45,4%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie47,9%
37,0%Politieke participatie62,0%
56,9%Woonomgeving62,5%
48,8%Veiligheid57,1%
50,1%Onderwijs50,7%
29,6%Gezondheid40,4%
56,1%Kunst en cultuur22,9%
37,6%Economische participatie58,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
47,9%Maatschappelijke participatieA
62,0%Politieke participatieB
62,5%WoonomgevingC
57,1%VeiligheidD
50,7%OnderwijsE
40,4%GezondheidF
22,9%Kunst en cultuurG
58,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem78,7%
56,3%Water67,1%
37,8%Afval en grondstoffen51,5%
36,3%Energie22,1%
30,7%Natuur en landschap44,2%
45,9%Hinder en calamiteiten81,4%
54,1%Lucht37,2%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
78,7%BodemA
67,1%WaterB
51,5%Afval en grondstoffenC
22,1%EnergieD
44,2%Natuur en landschapE
81,4%Hinder en calamiteitenF
37,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen42,6%
37,1%Arbeid46,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid46,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,0%
30,2%Kennis31,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
42,6%ConcurrentievermogenA
46,2%ArbeidB
46,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
31,9%KennisE