Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Overbetuwe

Overbetuwe

54,7%sociaal-cultureel
49,7%ecologisch
52,3%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie60,3%
37,0%Politieke participatie56,6%
56,9%Woonomgeving53,3%
48,8%Veiligheid59,3%
50,1%Onderwijs54,7%
29,6%Gezondheid57,1%
56,1%Kunst en cultuur33,9%
37,6%Economische participatie62,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
60,3%Maatschappelijke participatieA
56,6%Politieke participatieB
53,3%WoonomgevingC
59,3%VeiligheidD
54,7%OnderwijsE
57,1%GezondheidF
33,9%Kunst en cultuurG
62,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem54,0%
56,3%Water67,9%
37,8%Afval en grondstoffen54,6%
36,3%Energie37,9%
30,7%Natuur en landschap42,7%
45,9%Hinder en calamiteiten56,7%
54,1%Lucht34,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
54,0%BodemA
67,9%WaterB
54,6%Afval en grondstoffenC
37,9%EnergieD
42,7%Natuur en landschapE
56,7%Hinder en calamiteitenF
34,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen55,0%
37,1%Arbeid53,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid47,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,8%
30,2%Kennis47,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
55,0%ConcurrentievermogenA
53,8%ArbeidB
47,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
47,2%KennisE