Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hof van Twente

Hof van Twente

55,2%sociaal-cultureel
55,1%ecologisch
53,6%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie62,9%
37,0%Politieke participatie52,5%
56,9%Woonomgeving56,5%
48,8%Veiligheid64,8%
50,1%Onderwijs54,7%
29,6%Gezondheid49,3%
56,1%Kunst en cultuur50,5%
37,6%Economische participatie50,3%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
62,9%Maatschappelijke participatieA
52,5%Politieke participatieB
56,5%WoonomgevingC
64,8%VeiligheidD
54,7%OnderwijsE
49,3%GezondheidF
50,5%Kunst en cultuurG
50,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem66,5%
56,3%Water68,1%
37,8%Afval en grondstoffen64,0%
36,3%Energie24,4%
30,7%Natuur en landschap51,6%
45,9%Hinder en calamiteiten75,2%
54,1%Lucht36,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
66,5%BodemA
68,1%WaterB
64,0%Afval en grondstoffenC
24,4%EnergieD
51,6%Natuur en landschapE
75,2%Hinder en calamiteitenF
36,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen47,9%
37,1%Arbeid50,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid51,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,3%
30,2%Kennis54,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
47,9%ConcurrentievermogenA
50,0%ArbeidB
51,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
54,5%KennisE