Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Neder-Betuwe

Neder-Betuwe

51,4%sociaal-cultureel
46,3%ecologisch
49,9%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie48,4%
37,0%Politieke participatie57,6%
56,9%Woonomgeving53,5%
48,8%Veiligheid54,5%
50,1%Onderwijs53,0%
29,6%Gezondheid50,5%
56,1%Kunst en cultuur28,6%
37,6%Economische participatie65,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
48,4%Maatschappelijke participatieA
57,6%Politieke participatieB
53,5%WoonomgevingC
54,5%VeiligheidD
53,0%OnderwijsE
50,5%GezondheidF
28,6%Kunst en cultuurG
65,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem53,3%
56,3%Water54,1%
37,8%Afval en grondstoffen50,1%
36,3%Energie32,4%
30,7%Natuur en landschap43,2%
45,9%Hinder en calamiteiten58,4%
54,1%Lucht32,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
53,3%BodemA
54,1%WaterB
50,1%Afval en grondstoffenC
32,4%EnergieD
43,2%Natuur en landschapE
58,4%Hinder en calamiteitenF
32,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen56,0%
37,1%Arbeid62,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid45,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,0%
30,2%Kennis30,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
56,0%ConcurrentievermogenA
62,1%ArbeidB
45,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
30,0%KennisE