Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Rijssen-Holten

Rijssen-Holten

58,3%sociaal-cultureel
49,6%ecologisch
52,2%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie63,6%
37,0%Politieke participatie58,0%
56,9%Woonomgeving55,9%
48,8%Veiligheid65,8%
50,1%Onderwijs62,5%
29,6%Gezondheid54,1%
56,1%Kunst en cultuur38,0%
37,6%Economische participatie68,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
63,6%Maatschappelijke participatieA
58,0%Politieke participatieB
55,9%WoonomgevingC
65,8%VeiligheidD
62,5%OnderwijsE
54,1%GezondheidF
38,0%Kunst en cultuurG
68,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem55,6%
56,3%Water53,6%
37,8%Afval en grondstoffen48,0%
36,3%Energie40,8%
30,7%Natuur en landschap42,6%
45,9%Hinder en calamiteiten67,4%
54,1%Lucht39,0%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
55,6%BodemA
53,6%WaterB
48,0%Afval en grondstoffenC
40,8%EnergieD
42,6%Natuur en landschapE
67,4%Hinder en calamiteitenF
39,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen43,3%
37,1%Arbeid61,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid61,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden62,7%
30,2%Kennis32,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
43,3%ConcurrentievermogenA
61,7%ArbeidB
61,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
62,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
32,1%KennisE