Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Geldrop-Mierlo

Geldrop-Mierlo

52,0%sociaal-cultureel
49,4%ecologisch
51,5%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie51,4%
37,0%Politieke participatie53,4%
56,9%Woonomgeving67,2%
48,8%Veiligheid52,3%
50,1%Onderwijs50,2%
29,6%Gezondheid49,5%
56,1%Kunst en cultuur50,6%
37,6%Economische participatie41,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
51,4%Maatschappelijke participatieA
53,4%Politieke participatieB
67,2%WoonomgevingC
52,3%VeiligheidD
50,2%OnderwijsE
49,5%GezondheidF
50,6%Kunst en cultuurG
41,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem32,4%
56,3%Water50,4%
37,8%Afval en grondstoffen56,9%
36,3%Energie38,8%
30,7%Natuur en landschap59,7%
45,9%Hinder en calamiteiten49,4%
54,1%Lucht58,6%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
32,4%BodemA
50,4%WaterB
56,9%Afval en grondstoffenC
38,8%EnergieD
59,7%Natuur en landschapE
49,4%Hinder en calamiteitenF
58,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen52,5%
37,1%Arbeid45,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid48,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,7%
30,2%Kennis50,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
52,5%ConcurrentievermogenA
45,7%ArbeidB
48,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,4%KennisE