Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Olst-Wijhe

Olst-Wijhe

53,7%sociaal-cultureel
52,6%ecologisch
48,5%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie57,2%
37,0%Politieke participatie62,1%
56,9%Woonomgeving49,3%
48,8%Veiligheid61,3%
50,1%Onderwijs55,7%
29,6%Gezondheid49,2%
56,1%Kunst en cultuur42,6%
37,6%Economische participatie52,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
57,2%Maatschappelijke participatieA
62,1%Politieke participatieB
49,3%WoonomgevingC
61,3%VeiligheidD
55,7%OnderwijsE
49,2%GezondheidF
42,6%Kunst en cultuurG
52,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem79,6%
56,3%Water57,6%
37,8%Afval en grondstoffen63,9%
36,3%Energie26,1%
30,7%Natuur en landschap25,2%
45,9%Hinder en calamiteiten72,8%
54,1%Lucht43,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
79,6%BodemA
57,6%WaterB
63,9%Afval en grondstoffenC
26,1%EnergieD
25,2%Natuur en landschapE
72,8%Hinder en calamiteitenF
43,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen48,7%
37,1%Arbeid50,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid51,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,8%
30,2%Kennis38,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
48,7%ConcurrentievermogenA
50,2%ArbeidB
51,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,2%KennisE