Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Dinkelland

Dinkelland

59,0%sociaal-cultureel
55,7%ecologisch
48,2%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie63,3%
37,0%Politieke participatie53,7%
56,9%Woonomgeving48,9%
48,8%Veiligheid72,8%
50,1%Onderwijs64,4%
29,6%Gezondheid55,7%
56,1%Kunst en cultuur41,0%
37,6%Economische participatie71,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
63,3%Maatschappelijke participatieA
53,7%Politieke participatieB
48,9%WoonomgevingC
72,8%VeiligheidD
64,4%OnderwijsE
55,7%GezondheidF
41,0%Kunst en cultuurG
71,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem69,5%
56,3%Water45,6%
37,8%Afval en grondstoffen62,9%
36,3%Energie29,4%
30,7%Natuur en landschap61,7%
45,9%Hinder en calamiteiten79,9%
54,1%Lucht41,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
69,5%BodemA
45,6%WaterB
62,9%Afval en grondstoffenC
29,4%EnergieD
61,7%Natuur en landschapE
79,9%Hinder en calamiteitenF
41,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen44,0%
37,1%Arbeid55,4%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid50,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,0%
30,2%Kennis38,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
44,0%ConcurrentievermogenA
55,4%ArbeidB
50,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,9%KennisE