Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Westland

Westland

52,5%sociaal-cultureel
42,9%ecologisch
53,0%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie50,6%
37,0%Politieke participatie53,4%
56,9%Woonomgeving57,3%
48,8%Veiligheid55,6%
50,1%Onderwijs59,1%
29,6%Gezondheid57,8%
56,1%Kunst en cultuur33,2%
37,6%Economische participatie53,3%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
50,6%Maatschappelijke participatieA
53,4%Politieke participatieB
57,3%WoonomgevingC
55,6%VeiligheidD
59,1%OnderwijsE
57,8%GezondheidF
33,2%Kunst en cultuurG
53,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem53,5%
56,3%Water52,1%
37,8%Afval en grondstoffen36,6%
36,3%Energie29,8%
30,7%Natuur en landschap35,4%
45,9%Hinder en calamiteiten43,4%
54,1%Lucht49,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
53,5%BodemA
52,1%WaterB
36,6%Afval en grondstoffenC
29,8%EnergieD
35,4%Natuur en landschapE
43,4%Hinder en calamiteitenF
49,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen57,0%
37,1%Arbeid61,4%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid50,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,2%
30,2%Kennis45,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
57,0%ConcurrentievermogenA
61,4%ArbeidB
50,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,0%KennisE