Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Midden-Delfland

Midden-Delfland

60,9%sociaal-cultureel
48,1%ecologisch
55,5%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie58,5%
37,0%Politieke participatie65,4%
56,9%Woonomgeving48,8%
48,8%Veiligheid59,8%
50,1%Onderwijs68,2%
29,6%Gezondheid65,7%
56,1%Kunst en cultuur57,1%
37,6%Economische participatie63,7%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
58,5%Maatschappelijke participatieA
65,4%Politieke participatieB
48,8%WoonomgevingC
59,8%VeiligheidD
68,2%OnderwijsE
65,7%GezondheidF
57,1%Kunst en cultuurG
63,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem63,1%
56,3%Water54,2%
37,8%Afval en grondstoffen51,4%
36,3%Energie25,9%
30,7%Natuur en landschap52,3%
45,9%Hinder en calamiteiten50,1%
54,1%Lucht39,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
63,1%BodemA
54,2%WaterB
51,4%Afval en grondstoffenC
25,9%EnergieD
52,3%Natuur en landschapE
50,1%Hinder en calamiteitenF
39,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen55,8%
37,1%Arbeid58,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid53,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden67,0%
30,2%Kennis42,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
55,8%ConcurrentievermogenA
58,6%ArbeidB
53,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
67,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,2%KennisE