Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bronckhorst

Bronckhorst

54,8%sociaal-cultureel
56,0%ecologisch
47,3%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie61,5%
37,0%Politieke participatie51,1%
56,9%Woonomgeving45,5%
48,8%Veiligheid67,5%
50,1%Onderwijs55,9%
29,6%Gezondheid50,2%
56,1%Kunst en cultuur49,8%
37,6%Economische participatie56,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
61,5%Maatschappelijke participatieA
51,1%Politieke participatieB
45,5%WoonomgevingC
67,5%VeiligheidD
55,9%OnderwijsE
50,2%GezondheidF
49,8%Kunst en cultuurG
56,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem68,1%
56,3%Water71,2%
37,8%Afval en grondstoffen68,0%
36,3%Energie23,0%
30,7%Natuur en landschap40,8%
45,9%Hinder en calamiteiten84,0%
54,1%Lucht37,0%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
68,1%BodemA
71,2%WaterB
68,0%Afval en grondstoffenC
23,0%EnergieD
40,8%Natuur en landschapE
84,0%Hinder en calamiteitenF
37,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen44,7%
37,1%Arbeid46,5%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid47,0%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,0%
30,2%Kennis37,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
44,7%ConcurrentievermogenA
46,5%ArbeidB
47,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,3%KennisE