Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Sittard-Geleen

Sittard-Geleen

43,2%sociaal-cultureel
39,2%ecologisch
51,6%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie43,4%
37,0%Politieke participatie45,7%
56,9%Woonomgeving53,3%
48,8%Veiligheid34,6%
50,1%Onderwijs57,3%
29,6%Gezondheid39,1%
56,1%Kunst en cultuur41,3%
37,6%Economische participatie31,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
43,4%Maatschappelijke participatieA
45,7%Politieke participatieB
53,3%WoonomgevingC
34,6%VeiligheidD
57,3%OnderwijsE
39,1%GezondheidF
41,3%Kunst en cultuurG
31,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem42,8%
56,3%Water44,7%
37,8%Afval en grondstoffen55,1%
36,3%Energie33,2%
30,7%Natuur en landschap39,3%
45,9%Hinder en calamiteiten27,5%
54,1%Lucht32,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
42,8%BodemA
44,7%WaterB
55,1%Afval en grondstoffenC
33,2%EnergieD
39,3%Natuur en landschapE
27,5%Hinder en calamiteitenF
32,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen55,1%
37,1%Arbeid42,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid42,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,3%
30,2%Kennis59,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
55,1%ConcurrentievermogenA
42,7%ArbeidB
42,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
59,7%KennisE