Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Kaag en Braassem

Kaag en Braassem

54,4%sociaal-cultureel
44,3%ecologisch
45,6%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie58,8%
37,0%Politieke participatie63,6%
56,9%Woonomgeving58,1%
48,8%Veiligheid50,6%
50,1%Onderwijs55,6%
29,6%Gezondheid56,0%
56,1%Kunst en cultuur32,7%
37,6%Economische participatie59,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
58,8%Maatschappelijke participatieA
63,6%Politieke participatieB
58,1%WoonomgevingC
50,6%VeiligheidD
55,6%OnderwijsE
56,0%GezondheidF
32,7%Kunst en cultuurG
59,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem66,6%
56,3%Water61,3%
37,8%Afval en grondstoffen44,0%
36,3%Energie27,7%
30,7%Natuur en landschap28,3%
45,9%Hinder en calamiteiten45,9%
54,1%Lucht36,2%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
66,6%BodemA
61,3%WaterB
44,0%Afval en grondstoffenC
27,7%EnergieD
28,3%Natuur en landschapE
45,9%Hinder en calamiteitenF
36,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen59,0%
37,1%Arbeid53,7%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid30,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden45,9%
30,2%Kennis39,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
59,0%ConcurrentievermogenA
53,7%ArbeidB
30,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
45,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,3%KennisE