Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Dantumadiel

Dantumadiel

48,4%sociaal-cultureel
53,6%ecologisch
42,2%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie53,1%
37,0%Politieke participatie47,8%
56,9%Woonomgeving59,3%
48,8%Veiligheid53,2%
50,1%Onderwijs55,0%
29,6%Gezondheid43,1%
56,1%Kunst en cultuur29,5%
37,6%Economische participatie46,3%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
53,1%Maatschappelijke participatieA
47,8%Politieke participatieB
59,3%WoonomgevingC
53,2%VeiligheidD
55,0%OnderwijsE
43,1%GezondheidF
29,5%Kunst en cultuurG
46,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem79,5%
56,3%Water63,0%
37,8%Afval en grondstoffen33,8%
36,3%Energie39,1%
30,7%Natuur en landschap27,8%
45,9%Hinder en calamiteiten82,3%
54,1%Lucht49,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
79,5%BodemA
63,0%WaterB
33,8%Afval en grondstoffenC
39,1%EnergieD
27,8%Natuur en landschapE
82,3%Hinder en calamiteitenF
49,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen42,1%
37,1%Arbeid44,5%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid50,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,4%
30,2%Kennis23,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
42,1%ConcurrentievermogenA
44,5%ArbeidB
50,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
23,6%KennisE