Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zuidplas

Zuidplas

48,6%sociaal-cultureel
43,4%ecologisch
49,7%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie40,2%
37,0%Politieke participatie51,1%
56,9%Woonomgeving61,3%
48,8%Veiligheid45,5%
50,1%Onderwijs50,5%
29,6%Gezondheid58,2%
56,1%Kunst en cultuur30,2%
37,6%Economische participatie52,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
40,2%Maatschappelijke participatieA
51,1%Politieke participatieB
61,3%WoonomgevingC
45,5%VeiligheidD
50,5%OnderwijsE
58,2%GezondheidF
30,2%Kunst en cultuurG
52,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem57,1%
56,3%Water43,0%
37,8%Afval en grondstoffen56,1%
36,3%Energie26,0%
30,7%Natuur en landschap33,5%
45,9%Hinder en calamiteiten39,2%
54,1%Lucht48,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
57,1%BodemA
43,0%WaterB
56,1%Afval en grondstoffenC
26,0%EnergieD
33,5%Natuur en landschapE
39,2%Hinder en calamiteitenF
48,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen54,5%
37,1%Arbeid55,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid36,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,3%
30,2%Kennis42,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
54,5%ConcurrentievermogenA
55,8%ArbeidB
36,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,2%KennisE