Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Peel en Maas

Peel en Maas

52,7%sociaal-cultureel
47,4%ecologisch
45,3%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie56,5%
37,0%Politieke participatie41,2%
56,9%Woonomgeving53,3%
48,8%Veiligheid63,9%
50,1%Onderwijs54,3%
29,6%Gezondheid50,6%
56,1%Kunst en cultuur33,5%
37,6%Economische participatie68,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
56,5%Maatschappelijke participatieA
41,2%Politieke participatieB
53,3%WoonomgevingC
63,9%VeiligheidD
54,3%OnderwijsE
50,6%GezondheidF
33,5%Kunst en cultuurG
68,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem55,4%
56,3%Water58,0%
37,8%Afval en grondstoffen54,7%
36,3%Energie21,8%
30,7%Natuur en landschap48,7%
45,9%Hinder en calamiteiten60,3%
54,1%Lucht33,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
55,4%BodemA
58,0%WaterB
54,7%Afval en grondstoffenC
21,8%EnergieD
48,7%Natuur en landschapE
60,3%Hinder en calamiteitenF
33,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,7%
37,1%Arbeid49,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid48,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden44,1%
30,2%Kennis34,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,7%ConcurrentievermogenA
49,2%ArbeidB
48,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
44,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
34,0%KennisE