Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oldambt

Oldambt

44,4%sociaal-cultureel
45,1%ecologisch
42,1%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie35,8%
37,0%Politieke participatie39,4%
56,9%Woonomgeving60,0%
48,8%Veiligheid46,7%
50,1%Onderwijs47,9%
29,6%Gezondheid35,7%
56,1%Kunst en cultuur50,2%
37,6%Economische participatie39,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
35,8%Maatschappelijke participatieA
39,4%Politieke participatieB
60,0%WoonomgevingC
46,7%VeiligheidD
47,9%OnderwijsE
35,7%GezondheidF
50,2%Kunst en cultuurG
39,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem61,4%
56,3%Water60,0%
37,8%Afval en grondstoffen46,1%
36,3%Energie22,6%
30,7%Natuur en landschap27,8%
45,9%Hinder en calamiteiten58,4%
54,1%Lucht39,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
61,4%BodemA
60,0%WaterB
46,1%Afval en grondstoffenC
22,6%EnergieD
27,8%Natuur en landschapE
58,4%Hinder en calamiteitenF
39,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen42,5%
37,1%Arbeid33,5%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid41,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,6%
30,2%Kennis41,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
42,5%ConcurrentievermogenA
33,5%ArbeidB
41,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,0%KennisE