Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zwartewaterland

Zwartewaterland

55,7%sociaal-cultureel
52,4%ecologisch
48,8%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie52,7%
37,0%Politieke participatie56,8%
56,9%Woonomgeving56,8%
48,8%Veiligheid66,6%
50,1%Onderwijs52,4%
29,6%Gezondheid60,1%
56,1%Kunst en cultuur32,2%
37,6%Economische participatie67,7%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
52,7%Maatschappelijke participatieA
56,8%Politieke participatieB
56,8%WoonomgevingC
66,6%VeiligheidD
52,4%OnderwijsE
60,1%GezondheidF
32,2%Kunst en cultuurG
67,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem64,8%
56,3%Water58,9%
37,8%Afval en grondstoffen67,0%
36,3%Energie25,3%
30,7%Natuur en landschap40,2%
45,9%Hinder en calamiteiten67,4%
54,1%Lucht43,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
64,8%BodemA
58,9%WaterB
67,0%Afval en grondstoffenC
25,3%EnergieD
40,2%Natuur en landschapE
67,4%Hinder en calamiteitenF
43,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen51,0%
37,1%Arbeid64,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid45,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,4%
30,2%Kennis29,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
51,0%ConcurrentievermogenA
64,6%ArbeidB
45,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
29,4%KennisE