Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân

48,2%sociaal-cultureel
50,6%ecologisch
44,8%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie54,0%
37,0%Politieke participatie51,1%
56,9%Woonomgeving47,0%
48,8%Veiligheid47,4%
50,1%Onderwijs50,0%
29,6%Gezondheid45,9%
56,1%Kunst en cultuur45,2%
37,6%Economische participatie45,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
54,0%Maatschappelijke participatieA
51,1%Politieke participatieB
47,0%WoonomgevingC
47,4%VeiligheidD
50,0%OnderwijsE
45,9%GezondheidF
45,2%Kunst en cultuurG
45,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem79,0%
56,3%Water64,0%
37,8%Afval en grondstoffen32,5%
36,3%Energie39,1%
30,7%Natuur en landschap24,4%
45,9%Hinder en calamiteiten73,7%
54,1%Lucht41,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
79,0%BodemA
64,0%WaterB
32,5%Afval en grondstoffenC
39,1%EnergieD
24,4%Natuur en landschapE
73,7%Hinder en calamiteitenF
41,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen43,9%
37,1%Arbeid51,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid37,0%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,7%
30,2%Kennis32,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
43,9%ConcurrentievermogenA
51,2%ArbeidB
37,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
32,0%KennisE