Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Reeuwijk

52,0%sociaal-cultureel
50,9%ecologisch
50,9%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie52,2%
37,0%Politieke participatie57,5%
56,9%Woonomgeving55,0%
48,8%Veiligheid47,0%
50,1%Onderwijs52,3%
29,6%Gezondheid60,4%
56,1%Kunst en cultuur33,4%
37,6%Economische participatie58,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
52,2%Maatschappelijke participatieA
57,5%Politieke participatieB
55,0%WoonomgevingC
47,0%VeiligheidD
52,3%OnderwijsE
60,4%GezondheidF
33,4%Kunst en cultuurG
58,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem53,8%
56,3%Water62,2%
37,8%Afval en grondstoffen56,2%
36,3%Energie38,6%
30,7%Natuur en landschap57,6%
45,9%Hinder en calamiteiten52,1%
54,1%Lucht36,0%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
53,8%BodemA
62,2%WaterB
56,2%Afval en grondstoffenC
38,6%EnergieD
57,6%Natuur en landschapE
52,1%Hinder en calamiteitenF
36,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen52,0%
37,1%Arbeid57,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid48,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,6%
30,2%Kennis49,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
52,0%ConcurrentievermogenA
57,0%ArbeidB
48,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,6%KennisE