Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Eijsden-Margraten

Eijsden-Margraten

51,9%sociaal-cultureel
55,2%ecologisch
52,0%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie44,9%
37,0%Politieke participatie51,0%
56,9%Woonomgeving44,4%
48,8%Veiligheid57,1%
50,1%Onderwijs49,3%
29,6%Gezondheid50,3%
56,1%Kunst en cultuur49,5%
37,6%Economische participatie68,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
44,9%Maatschappelijke participatieA
51,0%Politieke participatieB
44,4%WoonomgevingC
57,1%VeiligheidD
49,3%OnderwijsE
50,3%GezondheidF
49,5%Kunst en cultuurG
68,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem77,8%
56,3%Water61,9%
37,8%Afval en grondstoffen54,8%
36,3%Energie22,0%
30,7%Natuur en landschap49,1%
45,9%Hinder en calamiteiten69,5%
54,1%Lucht51,2%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
77,8%BodemA
61,9%WaterB
54,8%Afval en grondstoffenC
22,0%EnergieD
49,1%Natuur en landschapE
69,5%Hinder en calamiteitenF
51,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,4%
37,1%Arbeid44,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid41,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden66,7%
30,2%Kennis57,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,4%ConcurrentievermogenA
44,6%ArbeidB
41,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
66,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
57,0%KennisE