Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

54,7%sociaal-cultureel
49,8%ecologisch
49,9%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie51,6%
37,0%Politieke participatie68,2%
56,9%Woonomgeving49,2%
48,8%Veiligheid53,7%
50,1%Onderwijs57,6%
29,6%Gezondheid52,3%
56,1%Kunst en cultuur54,7%
37,6%Economische participatie50,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
51,6%Maatschappelijke participatieA
68,2%Politieke participatieB
49,2%WoonomgevingC
53,7%VeiligheidD
57,6%OnderwijsE
52,3%GezondheidF
54,7%Kunst en cultuurG
50,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem51,2%
56,3%Water66,5%
37,8%Afval en grondstoffen34,6%
36,3%Energie40,2%
30,7%Natuur en landschap71,6%
45,9%Hinder en calamiteiten47,7%
54,1%Lucht36,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
51,2%BodemA
66,5%WaterB
34,6%Afval en grondstoffenC
40,2%EnergieD
71,6%Natuur en landschapE
47,7%Hinder en calamiteitenF
36,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen52,9%
37,1%Arbeid48,3%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid47,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,5%
30,2%Kennis54,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
52,9%ConcurrentievermogenA
48,3%ArbeidB
47,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
54,6%KennisE