Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hollands Kroon

Hollands Kroon

51,0%sociaal-cultureel
47,9%ecologisch
47,8%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie53,7%
37,0%Politieke participatie53,2%
56,9%Woonomgeving49,8%
48,8%Veiligheid60,3%
50,1%Onderwijs47,8%
29,6%Gezondheid57,3%
56,1%Kunst en cultuur22,4%
37,6%Economische participatie63,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
53,7%Maatschappelijke participatieA
53,2%Politieke participatieB
49,8%WoonomgevingC
60,3%VeiligheidD
47,8%OnderwijsE
57,3%GezondheidF
22,4%Kunst en cultuurG
63,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem80,5%
56,3%Water50,2%
37,8%Afval en grondstoffen48,2%
36,3%Energie31,0%
30,7%Natuur en landschap25,0%
45,9%Hinder en calamiteiten60,2%
54,1%Lucht40,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
80,5%BodemA
50,2%WaterB
48,2%Afval en grondstoffenC
31,0%EnergieD
25,0%Natuur en landschapE
60,2%Hinder en calamiteitenF
40,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen51,7%
37,1%Arbeid48,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid35,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden66,4%
30,2%Kennis36,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
51,7%ConcurrentievermogenA
48,9%ArbeidB
35,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
66,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,6%KennisE