Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg

53,2%sociaal-cultureel
50,9%ecologisch
45,6%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie43,5%
37,0%Politieke participatie63,4%
56,9%Woonomgeving61,5%
48,8%Veiligheid41,4%
50,1%Onderwijs59,9%
29,6%Gezondheid50,8%
56,1%Kunst en cultuur70,4%
37,6%Economische participatie34,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
43,5%Maatschappelijke participatieA
63,4%Politieke participatieB
61,5%WoonomgevingC
41,4%VeiligheidD
59,9%OnderwijsE
50,8%GezondheidF
70,4%Kunst en cultuurG
34,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem50,3%
56,3%Water50,1%
37,8%Afval en grondstoffen35,5%
36,3%Energie43,1%
30,7%Natuur en landschap67,7%
45,9%Hinder en calamiteiten49,2%
54,1%Lucht60,2%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
50,3%BodemA
50,1%WaterB
35,5%Afval en grondstoffenC
43,1%EnergieD
67,7%Natuur en landschapE
49,2%Hinder en calamiteitenF
60,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen52,1%
37,1%Arbeid40,8%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid40,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden44,7%
30,2%Kennis49,8%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
52,1%ConcurrentievermogenA
40,8%ArbeidB
40,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
44,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,8%KennisE