Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee

49,6%sociaal-cultureel
52,1%ecologisch
44,4%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie46,6%
37,0%Politieke participatie55,4%
56,9%Woonomgeving52,7%
48,8%Veiligheid56,0%
50,1%Onderwijs55,8%
29,6%Gezondheid41,8%
56,1%Kunst en cultuur31,3%
37,6%Economische participatie57,3%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
46,6%Maatschappelijke participatieA
55,4%Politieke participatieB
52,7%WoonomgevingC
56,0%VeiligheidD
55,8%OnderwijsE
41,8%GezondheidF
31,3%Kunst en cultuurG
57,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem72,1%
56,3%Water50,6%
37,8%Afval en grondstoffen34,6%
36,3%Energie46,5%
30,7%Natuur en landschap48,5%
45,9%Hinder en calamiteiten70,3%
54,1%Lucht42,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
72,1%BodemA
50,6%WaterB
34,6%Afval en grondstoffenC
46,5%EnergieD
48,5%Natuur en landschapE
70,3%Hinder en calamiteitenF
42,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen49,2%
37,1%Arbeid50,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid28,0%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,6%
30,2%Kennis36,6%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
49,2%ConcurrentievermogenA
50,9%ArbeidB
28,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,6%KennisE