Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp

54,9%sociaal-cultureel
47,4%ecologisch
50,8%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie51,6%
37,0%Politieke participatie57,7%
56,9%Woonomgeving53,2%
48,8%Veiligheid62,1%
50,1%Onderwijs58,7%
29,6%Gezondheid61,9%
56,1%Kunst en cultuur34,9%
37,6%Economische participatie59,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
51,6%Maatschappelijke participatieA
57,7%Politieke participatieB
53,2%WoonomgevingC
62,1%VeiligheidD
58,7%OnderwijsE
61,9%GezondheidF
34,9%Kunst en cultuurG
59,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem48,8%
56,3%Water53,5%
37,8%Afval en grondstoffen36,6%
36,3%Energie30,3%
30,7%Natuur en landschap53,7%
45,9%Hinder en calamiteiten51,7%
54,1%Lucht57,3%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
48,8%BodemA
53,5%WaterB
36,6%Afval en grondstoffenC
30,3%EnergieD
53,7%Natuur en landschapE
51,7%Hinder en calamiteitenF
57,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,7%
37,1%Arbeid60,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid41,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,4%
30,2%Kennis49,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,7%ConcurrentievermogenA
60,2%ArbeidB
41,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,4%KennisE