Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Nissewaard

Nissewaard

44,2%sociaal-cultureel
44,7%ecologisch
42,6%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie33,3%
37,0%Politieke participatie45,4%
56,9%Woonomgeving57,7%
48,8%Veiligheid41,8%
50,1%Onderwijs51,7%
29,6%Gezondheid47,8%
56,1%Kunst en cultuur36,2%
37,6%Economische participatie39,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
33,3%Maatschappelijke participatieA
45,4%Politieke participatieB
57,7%WoonomgevingC
41,8%VeiligheidD
51,7%OnderwijsE
47,8%GezondheidF
36,2%Kunst en cultuurG
39,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem63,6%
56,3%Water45,3%
37,8%Afval en grondstoffen25,6%
36,3%Energie35,9%
30,7%Natuur en landschap30,4%
45,9%Hinder en calamiteiten47,6%
54,1%Lucht64,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
63,6%BodemA
45,3%WaterB
25,6%Afval en grondstoffenC
35,9%EnergieD
30,4%Natuur en landschapE
47,6%Hinder en calamiteitenF
64,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen48,3%
37,1%Arbeid46,5%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid29,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden49,7%
30,2%Kennis38,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
48,3%ConcurrentievermogenA
46,5%ArbeidB
29,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
49,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,9%KennisE