Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Krimpenerwaard

Krimpenerwaard

53,7%sociaal-cultureel
54,1%ecologisch
47,0%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie51,2%
37,0%Politieke participatie58,3%
56,9%Woonomgeving57,1%
48,8%Veiligheid57,9%
50,1%Onderwijs56,9%
29,6%Gezondheid50,6%
56,1%Kunst en cultuur44,0%
37,6%Economische participatie53,3%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
51,2%Maatschappelijke participatieA
58,3%Politieke participatieB
57,1%WoonomgevingC
57,9%VeiligheidD
56,9%OnderwijsE
50,6%GezondheidF
44,0%Kunst en cultuurG
53,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem51,7%
56,3%Water58,7%
37,8%Afval en grondstoffen47,8%
36,3%Energie38,3%
30,7%Natuur en landschap78,1%
45,9%Hinder en calamiteiten61,6%
54,1%Lucht42,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
51,7%BodemA
58,7%WaterB
47,8%Afval en grondstoffenC
38,3%EnergieD
78,1%Natuur en landschapE
61,6%Hinder en calamiteitenF
42,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen44,4%
37,1%Arbeid53,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid44,4%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,7%
30,2%Kennis34,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
44,4%ConcurrentievermogenA
53,9%ArbeidB
44,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
34,5%KennisE