Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

De Fryske Marren

De Fryske Marren

54,3%sociaal-cultureel
50,8%ecologisch
45,1%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie53,9%
37,0%Politieke participatie49,6%
56,9%Woonomgeving67,4%
48,8%Veiligheid61,5%
50,1%Onderwijs57,4%
29,6%Gezondheid49,1%
56,1%Kunst en cultuur39,3%
37,6%Economische participatie55,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
53,9%Maatschappelijke participatieA
49,6%Politieke participatieB
67,4%WoonomgevingC
61,5%VeiligheidD
57,4%OnderwijsE
49,1%GezondheidF
39,3%Kunst en cultuurG
55,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem80,1%
56,3%Water63,9%
37,8%Afval en grondstoffen46,0%
36,3%Energie26,8%
30,7%Natuur en landschap25,0%
45,9%Hinder en calamiteiten76,4%
54,1%Lucht37,8%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
80,1%BodemA
63,9%WaterB
46,0%Afval en grondstoffenC
26,8%EnergieD
25,0%Natuur en landschapE
76,4%Hinder en calamiteitenF
37,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,1%
37,1%Arbeid48,4%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid35,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,5%
30,2%Kennis40,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,1%ConcurrentievermogenA
48,4%ArbeidB
35,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,3%KennisE