Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Gooise Meren

Gooise Meren

57,4%sociaal-cultureel
53,9%ecologisch
46,7%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie47,0%
37,0%Politieke participatie61,7%
56,9%Woonomgeving54,1%
48,8%Veiligheid47,3%
50,1%Onderwijs71,0%
29,6%Gezondheid61,6%
56,1%Kunst en cultuur71,2%
37,6%Economische participatie45,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
47,0%Maatschappelijke participatieA
61,7%Politieke participatieB
54,1%WoonomgevingC
47,3%VeiligheidD
71,0%OnderwijsE
61,6%GezondheidF
71,2%Kunst en cultuurG
45,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem45,3%
56,3%Water76,1%
37,8%Afval en grondstoffen40,2%
36,3%Energie37,2%
30,7%Natuur en landschap79,9%
45,9%Hinder en calamiteiten48,2%
54,1%Lucht50,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
45,3%BodemA
76,1%WaterB
40,2%Afval en grondstoffenC
37,2%EnergieD
79,9%Natuur en landschapE
48,2%Hinder en calamiteitenF
50,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen43,6%
37,1%Arbeid46,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid50,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden34,3%
30,2%Kennis58,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
43,6%ConcurrentievermogenA
46,0%ArbeidB
50,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
34,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
58,7%KennisE