Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Berg en Dal

Berg en Dal

51,2%sociaal-cultureel
60,1%ecologisch
46,1%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie56,5%
37,0%Politieke participatie57,0%
56,9%Woonomgeving62,0%
48,8%Veiligheid51,9%
50,1%Onderwijs56,7%
29,6%Gezondheid42,3%
56,1%Kunst en cultuur43,3%
37,6%Economische participatie39,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
56,5%Maatschappelijke participatieA
57,0%Politieke participatieB
62,0%WoonomgevingC
51,9%VeiligheidD
56,7%OnderwijsE
42,3%GezondheidF
43,3%Kunst en cultuurG
39,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem62,4%
56,3%Water64,0%
37,8%Afval en grondstoffen64,2%
36,3%Energie37,1%
30,7%Natuur en landschap80,8%
45,9%Hinder en calamiteiten70,7%
54,1%Lucht41,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
62,4%BodemA
64,0%WaterB
64,2%Afval en grondstoffenC
37,1%EnergieD
80,8%Natuur en landschapE
70,7%Hinder en calamiteitenF
41,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen43,9%
37,1%Arbeid42,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid42,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,5%
30,2%Kennis41,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
43,9%ConcurrentievermogenA
42,0%ArbeidB
42,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,4%KennisE