Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Meierijstad

Meierijstad

55,3%sociaal-cultureel
45,1%ecologisch
52,4%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie60,7%
37,0%Politieke participatie64,8%
56,9%Woonomgeving57,9%
48,8%Veiligheid60,2%
50,1%Onderwijs57,1%
29,6%Gezondheid50,8%
56,1%Kunst en cultuur37,8%
37,6%Economische participatie53,4%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
60,7%Maatschappelijke participatieA
64,8%Politieke participatieB
57,9%WoonomgevingC
60,2%VeiligheidD
57,1%OnderwijsE
50,8%GezondheidF
37,8%Kunst en cultuurG
53,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem43,8%
56,3%Water49,8%
37,8%Afval en grondstoffen59,0%
36,3%Energie27,4%
30,7%Natuur en landschap38,0%
45,9%Hinder en calamiteiten60,3%
54,1%Lucht37,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
43,8%BodemA
49,8%WaterB
59,0%Afval en grondstoffenC
27,4%EnergieD
38,0%Natuur en landschapE
60,3%Hinder en calamiteitenF
37,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen54,4%
37,1%Arbeid56,6%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid41,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden67,1%
30,2%Kennis42,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
54,4%ConcurrentievermogenA
56,6%ArbeidB
41,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
67,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,3%KennisE