Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Waadhoeke

Waadhoeke

50,6%sociaal-cultureel
49,4%ecologisch
45,4%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie50,2%
37,0%Politieke participatie49,3%
56,9%Woonomgeving57,8%
48,8%Veiligheid56,7%
50,1%Onderwijs55,3%
29,6%Gezondheid40,5%
56,1%Kunst en cultuur47,8%
37,6%Economische participatie47,3%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
50,2%Maatschappelijke participatieA
49,3%Politieke participatieB
57,8%WoonomgevingC
56,7%VeiligheidD
55,3%OnderwijsE
40,5%GezondheidF
47,8%Kunst en cultuurG
47,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem74,1%
56,3%Water66,2%
37,8%Afval en grondstoffen35,9%
36,3%Energie31,3%
30,7%Natuur en landschap22,5%
45,9%Hinder en calamiteiten75,2%
54,1%Lucht40,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
74,1%BodemA
66,2%WaterB
35,9%Afval en grondstoffenC
31,3%EnergieD
22,5%Natuur en landschapE
75,2%Hinder en calamiteitenF
40,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen44,8%
37,1%Arbeid48,3%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid41,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,6%
30,2%Kennis32,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
44,8%ConcurrentievermogenA
48,3%ArbeidB
41,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
32,7%KennisE