Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Westerwolde

Westerwolde

41,7%sociaal-cultureel
51,0%ecologisch
37,4%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie37,2%
37,0%Politieke participatie42,5%
56,9%Woonomgeving50,3%
48,8%Veiligheid43,3%
50,1%Onderwijs43,9%
29,6%Gezondheid31,8%
56,1%Kunst en cultuur37,0%
37,6%Economische participatie47,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
37,2%Maatschappelijke participatieA
42,5%Politieke participatieB
50,3%WoonomgevingC
43,3%VeiligheidD
43,9%OnderwijsE
31,8%GezondheidF
37,0%Kunst en cultuurG
47,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem77,9%
56,3%Water66,5%
37,8%Afval en grondstoffen42,7%
36,3%Energie19,1%
30,7%Natuur en landschap34,5%
45,9%Hinder en calamiteiten76,4%
54,1%Lucht40,2%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
77,9%BodemA
66,5%WaterB
42,7%Afval en grondstoffenC
19,1%EnergieD
34,5%Natuur en landschapE
76,4%Hinder en calamiteitenF
40,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen42,4%
37,1%Arbeid31,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid31,1%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,1%
30,2%Kennis24,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
42,4%ConcurrentievermogenA
31,1%ArbeidB
31,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
24,0%KennisE