Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Beekdaelen

Beekdaelen

50,3%sociaal-cultureel
51,1%ecologisch
46,3%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie41,5%
37,0%Politieke participatie49,2%
56,9%Woonomgeving48,2%
48,8%Veiligheid55,0%
50,1%Onderwijs55,0%
29,6%Gezondheid44,8%
56,1%Kunst en cultuur48,3%
37,6%Economische participatie60,1%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
41,5%Maatschappelijke participatieA
49,2%Politieke participatieB
48,2%WoonomgevingC
55,0%VeiligheidD
55,0%OnderwijsE
44,8%GezondheidF
48,3%Kunst en cultuurG
60,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem69,8%
56,3%Water46,1%
37,8%Afval en grondstoffen56,0%
36,3%Energie31,7%
30,7%Natuur en landschap39,1%
45,9%Hinder en calamiteiten57,2%
54,1%Lucht57,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
69,8%BodemA
46,1%WaterB
56,0%Afval en grondstoffenC
31,7%EnergieD
39,1%Natuur en landschapE
57,2%Hinder en calamiteitenF
57,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen52,9%
37,1%Arbeid36,3%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid46,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,6%
30,2%Kennis41,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
52,9%ConcurrentievermogenA
36,3%ArbeidB
46,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,0%KennisE