Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Montferland

Montferland

52,1%sociaal-cultureel
50,2%ecologisch
49,4%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie56,0%
37,0%Politieke participatie48,0%
56,9%Woonomgeving60,0%
48,8%Veiligheid60,9%
50,1%Onderwijs51,1%
29,6%Gezondheid47,7%
56,1%Kunst en cultuur34,3%
37,6%Economische participatie59,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
56,0%Maatschappelijke participatieA
48,0%Politieke participatieB
60,0%WoonomgevingC
60,9%VeiligheidD
51,1%OnderwijsE
47,7%GezondheidF
34,3%Kunst en cultuurG
59,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem57,9%
56,3%Water69,7%
37,8%Afval en grondstoffen49,4%
36,3%Energie38,1%
30,7%Natuur en landschap27,3%
45,9%Hinder en calamiteiten65,6%
54,1%Lucht43,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
57,9%BodemA
69,7%WaterB
49,4%Afval en grondstoffenC
38,1%EnergieD
27,3%Natuur en landschapE
65,6%Hinder en calamiteitenF
43,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen47,1%
37,1%Arbeid43,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid53,9%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,8%
30,2%Kennis38,1%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
47,1%ConcurrentievermogenA
43,1%ArbeidB
53,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,1%KennisE