Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Altena

Altena

53,9%sociaal-cultureel
53,7%ecologisch
45,5%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie56,4%
37,0%Politieke participatie60,8%
56,9%Woonomgeving61,5%
48,8%Veiligheid56,9%
50,1%Onderwijs55,3%
29,6%Gezondheid49,1%
56,1%Kunst en cultuur33,0%
37,6%Economische participatie58,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
56,4%Maatschappelijke participatieA
60,8%Politieke participatieB
61,5%WoonomgevingC
56,9%VeiligheidD
55,3%OnderwijsE
49,1%GezondheidF
33,0%Kunst en cultuurG
58,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem72,4%
56,3%Water70,9%
37,8%Afval en grondstoffen56,5%
36,3%Energie31,6%
30,7%Natuur en landschap42,2%
45,9%Hinder en calamiteiten68,7%
54,1%Lucht33,5%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
72,4%BodemA
70,9%WaterB
56,5%Afval en grondstoffenC
31,6%EnergieD
42,2%Natuur en landschapE
68,7%Hinder en calamiteitenF
33,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen53,0%
37,1%Arbeid54,3%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid25,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,1%
30,2%Kennis33,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
53,0%ConcurrentievermogenA
54,3%ArbeidB
25,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
33,7%KennisE