Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

West Betuwe

West Betuwe

51,9%sociaal-cultureel
48,9%ecologisch
48,7%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie50,4%
37,0%Politieke participatie54,5%
56,9%Woonomgeving44,1%
48,8%Veiligheid55,3%
50,1%Onderwijs53,8%
29,6%Gezondheid55,5%
56,1%Kunst en cultuur43,3%
37,6%Economische participatie58,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
50,4%Maatschappelijke participatieA
54,5%Politieke participatieB
44,1%WoonomgevingC
55,3%VeiligheidD
53,8%OnderwijsE
55,5%GezondheidF
43,3%Kunst en cultuurG
58,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem61,9%
56,3%Water75,1%
37,8%Afval en grondstoffen55,5%
36,3%Energie26,4%
30,7%Natuur en landschap31,5%
45,9%Hinder en calamiteiten59,6%
54,1%Lucht32,0%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
61,9%BodemA
75,1%WaterB
55,5%Afval en grondstoffenC
26,4%EnergieD
31,5%Natuur en landschapE
59,6%Hinder en calamiteitenF
32,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen43,6%
37,1%Arbeid59,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid47,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,5%
30,2%Kennis37,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
43,6%ConcurrentievermogenA
59,2%ArbeidB
47,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,9%KennisE