Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hoeksche Waard

Hoeksche Waard

49,4%sociaal-cultureel
49,4%ecologisch
45,6%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie45,9%
37,0%Politieke participatie51,3%
56,9%Woonomgeving57,7%
48,8%Veiligheid59,0%
50,1%Onderwijs48,7%
29,6%Gezondheid48,1%
56,1%Kunst en cultuur25,1%
37,6%Economische participatie59,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
45,9%Maatschappelijke participatieA
51,3%Politieke participatieB
57,7%WoonomgevingC
59,0%VeiligheidD
48,7%OnderwijsE
48,1%GezondheidF
25,1%Kunst en cultuurG
59,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem60,5%
56,3%Water61,6%
37,8%Afval en grondstoffen52,0%
36,3%Energie39,8%
30,7%Natuur en landschap27,7%
45,9%Hinder en calamiteiten59,6%
54,1%Lucht44,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
60,5%BodemA
61,6%WaterB
52,0%Afval en grondstoffenC
39,8%EnergieD
27,7%Natuur en landschapE
59,6%Hinder en calamiteitenF
44,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen51,8%
37,1%Arbeid49,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid30,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden49,9%
30,2%Kennis45,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
51,8%ConcurrentievermogenA
49,9%ArbeidB
30,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
49,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,5%KennisE