Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Het Hogeland

Het Hogeland

50,0%sociaal-cultureel
48,9%ecologisch
47,0%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie54,1%
37,0%Politieke participatie58,0%
56,9%Woonomgeving56,0%
48,8%Veiligheid54,8%
50,1%Onderwijs53,5%
29,6%Gezondheid37,7%
56,1%Kunst en cultuur37,3%
37,6%Economische participatie48,5%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
54,1%Maatschappelijke participatieA
58,0%Politieke participatieB
56,0%WoonomgevingC
54,8%VeiligheidD
53,5%OnderwijsE
37,7%GezondheidF
37,3%Kunst en cultuurG
48,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem83,2%
56,3%Water64,3%
37,8%Afval en grondstoffen35,3%
36,3%Energie35,1%
30,7%Natuur en landschap27,0%
45,9%Hinder en calamiteiten63,3%
54,1%Lucht34,0%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
83,2%BodemA
64,3%WaterB
35,3%Afval en grondstoffenC
35,1%EnergieD
27,0%Natuur en landschapE
63,3%Hinder en calamiteitenF
34,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen51,5%
37,1%Arbeid42,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid42,8%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,1%
30,2%Kennis33,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
51,5%ConcurrentievermogenA
42,2%ArbeidB
42,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
33,3%KennisE