Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Westerkwartier

Westerkwartier

52,8%sociaal-cultureel
51,9%ecologisch
49,8%economisch

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie54,2%
37,0%Politieke participatie56,4%
56,9%Woonomgeving58,0%
48,8%Veiligheid62,9%
50,1%Onderwijs56,6%
29,6%Gezondheid45,0%
56,1%Kunst en cultuur30,9%
37,6%Economische participatie58,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
54,2%Maatschappelijke participatieA
56,4%Politieke participatieB
58,0%WoonomgevingC
62,9%VeiligheidD
56,6%OnderwijsE
45,0%GezondheidF
30,9%Kunst en cultuurG
58,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem76,6%
56,3%Water66,7%
37,8%Afval en grondstoffen56,5%
36,3%Energie27,9%
30,7%Natuur en landschap25,9%
45,9%Hinder en calamiteiten69,2%
54,1%Lucht40,7%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
76,6%BodemA
66,7%WaterB
56,5%Afval en grondstoffenC
27,9%EnergieD
25,9%Natuur en landschapE
69,2%Hinder en calamiteitenF
40,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen53,3%
37,1%Arbeid49,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid44,7%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
30,2%Kennis38,3%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
53,3%ConcurrentievermogenA
49,9%ArbeidB
44,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,3%KennisE