Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Noardeast-Fryslân

Noardeast-Fryslân

49,0%sociaal-cultureel
50,6%ecologisch
43,0%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie54,1%
37,0%Politieke participatie48,1%
56,9%Woonomgeving52,7%
48,8%Veiligheid59,6%
50,1%Onderwijs54,8%
29,6%Gezondheid41,3%
56,1%Kunst en cultuur35,4%
37,6%Economische participatie46,3%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
54,1%Maatschappelijke participatieA
48,1%Politieke participatieB
52,7%WoonomgevingC
59,6%VeiligheidD
54,8%OnderwijsE
41,3%GezondheidF
35,4%Kunst en cultuurG
46,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem79,3%
56,3%Water66,4%
37,8%Afval en grondstoffen33,9%
36,3%Energie35,7%
30,7%Natuur en landschap24,5%
45,9%Hinder en calamiteiten69,3%
54,1%Lucht45,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
79,3%BodemA
66,4%WaterB
33,9%Afval en grondstoffenC
35,7%EnergieD
24,5%Natuur en landschapE
69,3%Hinder en calamiteitenF
45,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen40,2%
37,1%Arbeid47,2%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid45,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,4%
30,2%Kennis24,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
40,2%ConcurrentievermogenA
47,2%ArbeidB
45,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
24,5%KennisE